Marianne Hamilton

Marianne har varit personaldirektör och medlem i ledningsgruppen för Atlas Copco i 16 år. Hon var även styrelse-ledamot eller styrelseordförande i flera internationella Atlas Copco bolag.

Marianne sitter idag i styrelsen för Cross Children’s foundation. Hon är Ordförande i Advicery Board vid Stockholm Business School och hon är medlem i Ersättningsakademin.

Hon har tidigare varit styrelseledamot i två börsnoterade företag; Meda och Connecta. Styrelseledamot i Handelshögskolans Executive Education samt Alecta där hon var Ordförande i Revisionsutskottet. Marianne har även varit Ordföranden för Etikrådet, samt medlem i referensgruppen för SNS.

Sommaren 2007 utkom Marianne med sin första bok, ”Inte bara pengar … så får vi fram mogna chefer”. Boken belönades med priset ”Årets Bokstöd 2007”. Därefter har hon skrivit ”Inte bara makt… utan även ansvar” samt ”Några råd till min kära dotter”.

+46 76 842 9100
www.ekobok.se

Några råd till min kära dotter - En inspirationsbok för kvinnor som vill lyckas